Tesco

26-30 King Street, King Street, Twickenham, TW1 3SN